Народное гуляние "Масленка"

( Гучыць музыка Масленица, выконваецца харэаграфичны танец )

1. Скам. Ой добрый дзень Вам
Дарагим сябрам
Сёння у свята Масленки
Будзем спяваць песенки
Будзем гульни граци
Зиму праважаци,
Зиму праважаци,
Вясну сустракаци.

2. Скам. Хто на Масленку сумуе
Таму у годзе не шансуе.

1. Скам. Значыць будзем забауляцца
И блинцами силкавацца

2.Скам. А мы думали Масленка сем нядзеляк
Ажно Масленка сем дзянёчкау!
Вось и дачакалися мы з вами
Вясёлай Масленки, з блинами, маслам варэнниками.

1. Скам. Першы дзень Масленки называли " Сустрэчай"
ци " Страчэннем".
У гэты дзень Масленки сустракали и величали, давайце и мы
з вами павитаем нашу Масленку прыказками и
прымауками.

2. Скам. Итак, мы будзем называць першую частку прыказки, а вы
другую.
( Хто адказвае падымаецца на сцэну)

Конкурс прыказки.
(Гуч.циха.муз. Масленицы)
Масленка з блинами,а пост з грыбами.
Масленицы- пализуха: сыр и масла пализуха.
Будзе Масленка, будзе ля пуха красненька.
А мы Масленку чакали- усе аладки выпякали.

1. Скам. Адкажыце калиласка,а з ким вы сюды прыйшли? (з сябрами)
А ци любяць вашы сябры блинцы, (любяць) дык бярыце па
аднаму сябру и падыходзьце да нас.

2. Скам. Други дзень Масленицы называуся "Зайгрышы" ци " Загвины"
у гэты дзень усе каталися з гор и гуляли у снежки, вось и мы
зараз пагуляем з вами у такую цикавую гульню, якая
называецца снежки.

Гульня "Катанне на лыжах"
(Гучыць музыка. " Полька" )

2. Скам. Давайце ж паглядзим, якая каманда у нас перамагла. А
вызначым пераможцау па вашых апладысментах.

1. Скам. Па вашых апладысментах зразумела, што пераможцам стала
вось гэта каманда.Частуйцеся нашыми смачными блинцами. А
вы пачакайце мы з вами працягваем гуляць. (гучыць музыка, удзельникау частуюць блинами)

2. Скам. Трэци дзянёк Масленки- Ласунак. самы смачны и чаканы. У
гэты дзянёк частуюць усих блинами и аладками, вось и мы
зараз будзем частаваць вас блинами и аладками.

1. Скам. Але ци ведаеце вы, што за вялики блин, як Сонца.
Трэба прцаваць бязконца,
А каб чставаць аладки
Адгадаем мы загадки.
(праиграушым удзельникам раздаюць загадки, яны загадваюць их гледачам,
той хто адгадвае падымаецца на сцэну

"Загадки"
(Гуч.муз.циха "Масленицы")

Старая баба цэлую зиму дзяцей сагравала.(печ)
Без рук,без ног,а вароты адчыняе.(вецер)
Глянеш заплачаш,а усе яму рады.(сонца)
Белы,а не цукар,без ног,а идзе.(снег)

1. Скам. Вось блинчыки блины
У печы выпечаны яны
И сочныя и малочныя, и крупенчатыя
З пылу з жару
А каб их атрымаць трэба силу паказаць.

Гульня "Перацягванне каната".
(Гучыць музыка."Полька")

(Дзелимся на дзьве каманды.Даецца тры папытки, тая каманда якая перацягвае двойчы и атрымоувае прыз,з праигравшими праводзицца творчы конкурс.)

Творчы конкурс.

1.Скам Адкажыце калиласка ,а ци ведаеце вы што зъяуляецца симвалам Маслинки.(Сонейка)Вось и мы зараз будзем
з вами маляваць симвал сонейка.Самы арэгинальны и цикавы
малюнак будзе ацэнены.(удзельникам раздаюць па листу и
алоуку.Пакуль яны малююць у глядзельнай зале праводзицца
гульня.)

Гульня "Сонейка"

(Гуч. Музыка у глядзельнай зале перадаюць сонейка,кали музыка сцихае
и у каго сонейка,той павинен што небудзь расказаць ци станчыць,
праспяваць.)

1. Скам. Масленка ва усю шыр развярнися
Чацьвёрты дзень шыроки зъявися

2. Скам. Чацвёрты дзень называуся "Дзень святога уласа".Личылася,
што у гэты дзень павинен праспяваць першы раз жаваранак. У
гэты дзень ушаноували маладых якия пажанилися у гэтым
годзе, а яшчэ у гэты дзень хадзили у лазню.

1. Скам. А зараз мы паглядзим як наши удзельники справились з нашым
заданнем.(Удзельника самага арэгинальнага малюнка
частуюць блинами и садзяць у глядзельную залу,а з астатними
працягваюць гуляць.)
Гульня "Снежки"
(На землю высыпаюць снежки ,удзельникам завязваюць вочы.Хто больш
назбирае той и стане пераможцам. Гуч.музыка Масленицы.)

1.Скам Даражэнькия ци вы пра Масленку запаметавали так
разгулялися. Парадую вас, дачакалися пятага дзянёчка
Масленки- Цёшчыны вячорки.

2. Скам. У гэты дзень зяци сваих любимых цёшчау у госци запрашали.
Ну, а кали цёшчу запрасили трэба ж яе нечым частаваци.

Аукцыён "Чым частуюцца на Масленицу.
(Гуч.циха музыка "Полечка" )

1. Скам. Паважаныя госци! Запрашаю вас прыняць удзел у аукцыёне.
"Ну, а кали частуюцца на Масленку".

2. Скам. Цикава хто ж з вас ведае больш страу якими частуюцца на
Масленку.

1. Скам. Я пачну, а вы паважаныя сябры прадоужыця "Блины 1,
аладзи 2..."

2. Скам. Пераможца у нас вось гэты удзельник, а зараз мы паглядзим
можа ваша сапрауднае каханне знаходзицца у глядзельнай
зале.

Гульня"Сляпое каханне"

(Удзельнику завязваюць вочы и пытаюць ци яго гэта каханая,кали яна то пытаюць куды пацалуе. Потым завязваюць вочы гэтай дзяучыне и у яе таксама пытаюць ци яе гэты каханы кали да то куды будзе цалаваць и так пакуль не будзе тры пары).

Гульня"Жаницьба"
(Гуч.муз. "Беларуская полечка")

2.Скам. Вось якия у нас прыгожыя пары атрымалися, давайце мы
гэтыя пары пажэним ( дзяучыне надзяюць на галаву вянок)

1.Скам. Вось у нас нявесты, а вось у нас жанихи, и мы папросим вас
каб вы нам трошачки патанчыли. (Гучыць муз.пары
танчаць"полечку".

2.Скам. Дзякуй вам за танец мы з вами добра павесялилися,што
дачакалися шостага дня Масленицы.У гэты дзень нявестка
збирала у госци усю мужаву радню. Вось и мы зараз будзем
збираць радню да сябе.

1.Скам. Вы хлапцы выберыце сабе па маци,а вы дзяучаты свекра з
зала и запрашайце их сюды да нас на сцэну.
(гуч. муз.удзельники падымаюцца на сцэну).

2.Скам. Музыканцик нука рэзни нам музыку. (гуч.муз.усе
танчаць"кракавяк")

1. Скам. ( Скон. Муз.) А цяпер збирайце да сябе усю радню, дзядзечак,
цётак, братоу, сватоу, запрашайце усих на вясёлую полечку.

2. Скам. Вось и дачакалися мы з вами сёмага дня Масленки
А цяпер пакольки у нас тут сабралася уся сямейка прыйшла
пара прасиць прабачэння адзин у аднаго, а прасиць
прабачэння будзем у вясёлай беларускай полечцы
(Гуч. муз. пад муз.гаворацца словы)

2. Скам. Дзякуй вам даражэнькия за спрыт,за весялосць вашу.
У народе кажуць:"Хто людзей весялиць,за таго увесь
Свет стаиць"
Вось и мы з вами добра павесялилися.

(Усих частуюць блинцами.)(Гуч .муз. Масленицы)
1. Скам. А цяпер бывайце,праз год Маслинку чакайце
З Масленкай вас,ды з вяселаю
З вясной яснай
З долечкай шчаснай!
(Гуч.муз .,скамарохи кланяюцца и у танцы пакидаюць сцэну).

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Яндекс.Метрика